KVKK

KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

AKISSISTEM.COM KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI (KVKK) VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

AKIŞ SİSTEM ELEKTRİK ELEKTRONİK PANO BİLGİ İŞLEM SAN. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ.’ye (AKISSISTEM.COM) ile paylaşılan kişisel verilerin korunması ile ilgili detaylar bilgilerinize sunulmuştur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir ve 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. AKISSISTEM.COM KVKK’nın 10.maddesi dolayısıyla müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3.şahısların bilgisine sunar. Bu politikayı AKISSISTEM.COM KVKK’nın maddelerinde yapılacak değişikliklere göre güncelleme hakkını saklı tutar.

KVKK Kişisel verilerin korunması konusunda kanunda düzenlemeler getirirken, Tüketicinin korunması konusundaki kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği nedeniyle bu verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

WWW.AKISSISTEM.COM web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin bu sırada tarafımız (akissistem.com) ile paylaşmış olduğu veriler, müşterilerimizin izni ve mevzuat hükümleri doğrultusunda akissistem.com tarafından işlenmektedir.

Müşterilerimizin paylaştığı veriler;

Sunmuş olduğumuz hizmetlerin gereklerini, sözleşme ve teknoloji şartlarına uygun  halde yapabilmek,

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem yapan şahısların bilgilerini tespit amacıyla kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olarak yer alan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak her türlü kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

amaçlı olarak KKVK’ya uygun olarak işlenecek, saklanacak ve aşağıdaki bahsi geçen üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Yukarıda bahsedilen amaçlarla kişisel verileriniz üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarılabilir. Bu kişi ve kuruluşlar; e-ticaret altyapı sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, kargo şirketlerimiz, ödeme altyapısı sağlayıcılarımız, kısacası sunduğumuz hizmetlerle alakalı olarak işbirliği yaptığımız yurtiçi / yurtdışı kişi, kuruluşlar ve diğer 3.kişilerdir.

Kişisel verileriniz,

  • akissistem.com çerez (cookie) kullanan bir web-sitesidir. Bunu size daha iyi hizmet verebilmek ve promosyonlar düzenlemek adına tercihlerinizi belirlemek için; gezinme bilgilerinizi ve kullanım geçmişinizi izlemek için; (Çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan kapatmanız mümkündür ancak web-sitesi’nin tamamına erişiminiz sınırlanabilir)
  • akissistem.com Google tarafından sağlanan bir hizmet (Google Analytics) kullanmaktadır. Bu hizmet yine size daha iyi hizmet verebilmek için (kullanımınızı analiz etmek amacıyla);
  • akissistem.com internet sitemizdeki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
  • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
  • Tarafımız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
  • Farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere  toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, firmamız tarafından ilgili veri tabanı ve sistemler içerisinde KVKK’nun 12. maddesine bağlı olarak gizli bir şekilde saklanacaktır. Yasal zorunluluklar ve belirttiğimiz düzenlemeler haricinde hiçbir koşulda üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından ulaşılmasının öğrenilmesi durumunda,  Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu durumdan hemen yasal düzenlemelere uygun ve yazılı bir şekilde bilgilendirilecektir.

 

KVKK gereğince kişisel verilerinizi doğru ve güncel bir  şekilde saklamamız gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerimizin sitemizde yer alan verilerini doğru ve güncel tutmaları gerekmektedir.

 

6698 sayılı KVKK’ya göre Kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri sahibi akissistem.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 

-Kişisel verilerin işlenip, işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,

-Verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Verilerin aktarıldığı (yurt içi / yurt dışı) üçüncü sahısları öğrenme,

-Eksik ya da yanlış işlenen verilerin yeniden düzenlenmesini isteme,

-KVKK’nın 7. maddesine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,

– Kişisel verilerin düzenlenmesi, silinmesi ya da yok edilmesi durumunda, ilgili işlemlerin üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,

-Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda kişisel veri sahibinin aleyhine bir sonuç çıkması haline itiraz etme,

-KVKK’ya aykırı olarak verilerinizin işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,